CHÍNH SÁCH VẬN CHUYỂN

QUI ĐỊNH VỀ PHÍ VẬN CHUYỂN

  • Khách hàng chuyển sản phẩm đến cửa hàng hoặc phòng CSKH : Phí vận chuyển khách hàng chịu.
  • Sản phẩm bảo hành xong, Cửa hàng chuyển trả sản phẩm cho khách hàng: Cửa hàng chịu phí vận chuyển (nếu có phát sinh)
  • Đổi hàng do phát sinh từ phía khách hàng (chọn sai sản phẩm, màu sắc, kích cỡ…): Khách hàng chịu phí vận chuyển 2 chiều.
  • Sản phẩm lỗi kỹ thuật: Cửa hàng chịu phí vận chuyển 2 chiều.