Owen Biên Hòa

📍 CN1: Đ. Nguyễn Ái Quốc cổng Bệnh viện 7B 📍CN2: 144-146 VÕ THỊ SÁU,TP. Biên Hoà, Đồng Nai

0902308279

owenbienhoa@gmail.com