XU HƯỚNG XANH HOÁ THỜI TRANG

Sử dụng màu nhuộm thiên nhiên

Trước khi bị thay thế bởi màu tổng hợp, phương thức nhuộm màu từ tự nhiên, sử dụng màu nhuộm được chiết xuất từ hạt, hoa, lá,...đã được áp dụng. Ở Việt Nam, loại vải "Lãnh Mỹ A" được nhuộm bằng màu chiết xuất từ trái mặc nưa cho ra sắc đen đặc trưng không nơi nào có được.

Viết bình luận